2010 m. rugsėjo 24 d. Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT) pirmininkas Saulius Kuprys, ALT’o direktorius Paulius Vertelka ir ALT’o atstovas, dabartinis Jungtinio Amerikos Pabaltiečių Komiteto (JBANC) tarybos pirmininkas Henry L. Gaidis bei kiti JBANC nariai susitiko su JAV valstybės departamento bei Baltijos šalių ambasadų atstovais.

JBANC sudarančių, lietuvių, latvių ir estų nacionalinių organizacijų nariai susitiko su JAV valstybės departamento pareigūnais. Iš k.: ALT'o pirmininkas Saulius Kuprys, Valstybės Departamento Suomijos ir Estijos reikalų skyriaus pareigūnas Evan McCarthy, Valstybės Depratamento Lietuvos reikalų skyriaus pareigūnas John Lathers, JBANC direktorius Karl Altau, Valstybės Departamento Latvijos reikalų skyriaus pareigūnė Julie Anne Peterson, ALT'o direktorius Paulius Vertelka, Lietuvos Vyčių pirmininkė Bernice Aviža, estų atstovas JBANC taryboje Jaak Padak, JBANC tarybos pirmininkas Henry Gaidis, JBANC stažuotojas Peter Chereson, Amerikos latvių asocijacijos generalinis direktorius Raitis Eglitis.

JBANC sudarančių, lietuvių, latvių ir estų nacionalinių organizacijų nariai susitiko su JAV valstybės departamento pareigūnais. Iš k.: ALT’o pirmininkas Saulius Kuprys, Valstybės Departamento Suomijos ir Estijos reikalų skyriaus pareigūnas Evan McCarthy, Valstybės Depratamento Lietuvos reikalų skyriaus pareigūnas John Lathers, JBANC direktorius Karl Altau, Valstybės Departamento Latvijos reikalų skyriaus pareigūnė Julie Anne Peterson, ALT’o direktorius Paulius Vertelka, Lietuvos Vyčių pirmininkė Bernice Aviža, estų atstovas JBANC taryboje Jaak Padak, JBANC tarybos pirmininkas Henry Gaidis, JBANC stažuotojas Peter Chereson, Amerikos latvių asocijacijos generalinis direktorius Raitis Eglitis.

Pirmasis posėdis vyko JAV valstybės departamente, kur dalyvavo S. Kuprys, H. L. Gaidis, P. Vertelka, Amerikos latvių asociacijos generalinis direktorius Raits Eglitis, JBANC tarybos narys, atstovaujantis Amerikos estų nacionalinei tarybai, Jaak Pedak, JBANC direktorius Karl Altau, Lietuvos Vyčių pirmininkė Bernice Aviža ir JBANC stažuotojas Peter Chereson. Valstybės departamentui atstovavo Baltijos ir Šiaurės šalių departamento direktorius Robert Silberstein, Suomijos ir Estijos reikalų skyriaus pareigūnas Evan McCarthy, Lietuvos reikalų skyriaus pareigūnas John Lathers ir Latvijos reikalų skyriaus pareigūnė Julie Anne Peterson.

Posėdžio metu buvo aptarti svarbiausi Baltijos šalis ir JAV liečiantys klausimai, pasidalinta naujienomis, padėkota už paramą bei užtikrintas tolesnis bendradarbiavimas tarp Amerikos pabaltiečių ir JAV Valstybės departamento. Kaip svarbiausi klausimai buvo aptarta naujoji JAV administracijos politika ir santykiai su Rusija. ALT’o ir JBANC atstovams išsakius susirūpinimą dėl galimo JAV santykių gerinimo su Rusija Rytų ir Centrinės Europos sąskaita, Valstybės departamento atstovai patikino, jog JAV tikrai nesiims jokių veiksmų, kurie galėtų pažeisti Baltijos valstybių ir viso regiono saugumą. Departamento atstovai pasidalijo ir pasidžiaugė naujienomis apie prasidėjusią Pabaltiečių ir Amerikiečių laisvės fondo veiklą, stiprinančią Baltijos valstybių bei Amerikos gyventojų ryšius. Fondas skiria stipendijas magistro laipsnio siekiantiems studentams, o gavusiems šį laipsnį sudaromos stažavimosi sąlygos JAV bendrovėse. Abi pusės pasidžiaugė ilgalaikiu bendradarbiavimu, ALT’o ir JBANC atstovai pasidalijo informacija apie prieš dieną vykusį Centrinės ir Rytų Europos Koalicijos surengtą regiono reikalų aptarimą JAV kongrese.

Antrasis  dienos posėdis su Baltijos valstybių diplomatais vyko Estijos ambasadoje. Prie beveik tos pačios Amerikos pabaltiečių grupės prisijungė Amerikos estų nacionalinės tarybos pirmininkė Mariu Rinkabel. Lietuvos ambasadai atstovavo Rolandas Kačinskas ir Leonas Garbačiauskas. Posėdžio pradžioje buvo perskaityta kiekvienos ambasados veiklos apžvalga. Išskirtinis dėmesys skirtas transatlantiniams santykiams, NATO bei Pabaltiečių ir Amerikiečių laisvės fondo naujienoms, Baltijos valstybių kaimynystės problemoms, Baltijos šalių rezoliucijai, P klasės vizų supaprastinimo klausimui, Atstovų rūmų Baltijos šalių komiteto plėtojimui, Centrinės ir Rytų Europos Koalicijos veiklai. Tarp visų šių reikalų taip pat pasidalyta informacija dėl Stalin biusto pašalinimo iš Antrojo pasaulinio karo memorialo Virginia valstijoje.

Rugsėjo 24 d. posėdžių metu su JAV ir Baltijos valstybių diplomatais ALT’as ir JBANC suderino savo veiksmus siekiant bendrų tikslų, aptarė idėjas, kaip toliau sėkmingai atstovauti Amerikos lietuviams ir Amerikos pabaltiečiams Jungtinėse Valstijose.

Estijos ambasadoje, iš k.: LR Ambasados antrasis sekretorius Leonas Garbačiauskas, LR Ambasados Washington D.C. įgaliotasis ministras Rolandas Kačinskas, Lietuvos Vyčių pirmininkė Bernice Aviža, ALT pirmininkas Saulius Kuprys

ALT pimininkas Saulius Kuprys ir Valstybės Departamento Lietuvos reikalų skyriaus pareigunas John Lathers

JBANC sudarančių, lietuvių, latvių ir estų nacionalinių organizacijų nariai susitiko su JAV valstybės departamento pareigūnais. Iš k.: Amerikos latvių asocijacijos generalinis direktorius Raitis Eglitis, Lietuvos Vyčių pirmininkė Bernice Aviža, JBANC direktorius Karl Altau, JBANC stažuotojas Peter Chereson, JBANC tarybos pirmininkas Henry Gaidis, estų atstovas JBANC taryboje Jaak Padak, ALT’o pirmininkas Saulius Kuprys.

JBANC stažuotojas Peter Chereson ir ALT direktorius Paulius Vertelka Estijos ambasadoje


Leave a Reply


You must be logged in to post a comment.