Demokratijos, žmogaus teisių ir laisvių vertybėms visame pasaulyje susiduriant su įvairiomis grėsmėmis, Europos ribos turėtų būti suprantamos ir kaip JAV sienos, teigė Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis lapkričio 16 dieną per paskaitą nevyriausybinėje viešosios politikos organizacijoje „Brookings Institution“ Vašingtone.
„Dėl ekonominio sunkmečio kylanti socialinė įtampa, demokratijos ir žmogaus teisių nuosmukis pasauliniu mastu ir artimojoje Europos kaimynystėje turėtų būti suvokiamas kaip rimtas įspėjimas. Akivaizdu, kad nėra greito šių problemų sprendimo, dalinio atskirų šalių ar jų grupių atsako nepakanka. Šia prasme Europos ribos taip pat yra JAV ribos“, – sakė ministras.

Pasak jo, Europa šiuo metu susiduria su įvairiais pavojais nuo įsisenėjusių konfliktų iki naujų įtampos centrų, terorizmo, kibernetinių išpuolių bei grėsmių ES ir NATO narių energetiniam saugumui, kurie tam tikruose regionuose didina netikrumą ir skatina antidemokratines tendencijas.

A.Ažubalis atkreipė dėmesį į kelis nerimą keliančius faktus: populiarėjančius pragmatinius santykius su autokratiniais režimais, susilpnėjusias ir nekoordinuojamas pastangas padėti jaunoms demokratijoms ir autokratinių režimų stiprėjimą bei naujų įtakos priemonių sutelkimą jų rankose.

Ministras patvirtino, kad demokratijos siekis yra įtvirtintas tarp Lietuvos užsienio politikos prioritetų, kuriuo vadovaujamasi Lietuvai pirmininkaujant Demokratijų bendrijai ir ruošiantis pirmininkauti Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO) bei ES.

„Turime reformuoti Demokratijų bendriją taip, kad ji taptų reikalingu ir efektyviu įrankiu sutelkiant mūsų pastarųjų dviejų dešimtmečių demokratijos laimėjimus. Orientuodamiesi į konkrečius rezultatus pilietinės visuomenės, moterų ir demokratijos, parlamentinės demokratijos ar jaunimo srityse vis galėtume šį ką pakeisti“, – teigė A.Ažubalis.

Anot jo, reikia sustiprinti ESBO pajėgumus sprendžiant tarptautines krizes ir užtikrinant išankstinį įspėjimą, apibrėžti organizacijos vaidmenį energetinio saugumo srityje ir padidinti jos skaidrumą.

Ministro įsitikinimu, ES turi kaimyninėms valstybėms Rytų Europoje pasiūlyti narystės ES perspektyvą, kuri paskatintų jų modernizaciją ir visuomenių transformaciją.

Santykiuose su Rusija, pasak A.Ažubalio, Lietuva pasisako už atvirą dialogą, kalbėjimąsi visais klausimais ir komandinio darbo principą.

„Jeigu pernelyg skubėsime, jeigu palaikysime tik dvišales platformas, jeigu aukosime mūsų vertybes ir principus, prarasime Rusiją kaip Europos šeimos dalį. Nenorime, kad taip nutiktų“, – kalbėjo ministras.

Bendradarbiaujant su kita Lietuvos kaimyne Baltarusija, A.Ažubalio teigimu, šalies valdžia nuolat turėtų būti spaudžiama laikysis demokratinių principų ir vertybių. Šalies opozicija turėtų būti toliau remiama ir konsoliduojama.

Būsimų prezidento rinkimų Baltarusijoje stebėjimą ir vertinimą, anot ministro, atliks ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras (Office for Democratic Institutions and Human Rights, ODIHR). „Jis ir ESBO Parlamentinė Asamblėja turi geriausią rinkimų stebėjimo ir vertinimo patirtį“, – pabrėžė A.Ažubalis.

Source: urm.lt