Balandžio 13-15 d.d. Čikagoje vyks Šiaurės Amerikos žemyne dirbančių Lietuvos garbės konsulų suvažiavimas, kurio metu bus tariamasi kaip geriausia pristatyti Lietuvos kultūrą ir išsaugoti lietuvišką paveldą. Susitikimo metu garbės konsulai taip pat bus informuoti apie artėjantį Lietuvos pirmininkavimą ES ir su tuo susijusius Lietuvos planus Š.Amerikos regione. Susitikime dalyvaus Kultūros ministras Arūnas Gelūnas, Užsienio reikalų viceministras Evaldas Ignatavičius, Lietuvos ambasadoriai JAV ir Kanadoje Žygimantas Pavilionis ir Gintė Damušytė, Lietuvos generalinių konsulatų Čikagoje ir Niujorke vadovai Skaistė Aniulienė ir Valdemaras Sarapinas bei 17 garbės konsulų iš JAV, Kanados ir Meksikos.
Susitikimo dalyviai taip pat dalyvaus Lietuvių Fondo 50-čio minėjime, susitiks su JAV ir Kanados lietuvių bendruomenės atstovais, lankysis Pasaulio lietuvių centre Lemonte, dalyvaus Šv. Mišiose Palaiminto Jurgio Matulaičio Misijos koplyčioje.

Darbiniuose pusryčiuose bus aptarti projektai, skatinantys lietuvių ir žydų bendruomeninius ryšius bei abipusį supratimą.

Bendras Šiaurės Amerikoje dirbančių Lietuvos garbės konsulų susitikimas rengiamas pirmą kartą.

Source: usa.mfa.lt