Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis balandžio 20 dieną Užsienio reikalų ministerijoje (URM) amerikiečių istorikui Alfredui Erichui Sennui už nuopelnus garsinant Lietuvos vardą JAV ir kitose šalyse įteikė URM garbės ženklą „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“.

„Jūs daug prisidėjote prie Lietuvos mokslinės ir visuomeninės raidos, dėstydamas Kauno Vytauto Didžiojo universitete, jūsų dėka Viskonsino universitete stažavosi nemažas būrys Lietuvos akademikų, diplomatų ir žurnalistų. Mums nepaprastai svarbu, kad savo tyrinėjimų sritimi pasirinkote ir Lietuvos tarptautinės padėties nagrinėjimą, mūsų diplomatijos veiklą. Jūsų įžvalgos ir vertinimai itin reikšmingi ir unikalūs“, – teigė A.Ažubalis.
Renginio metu taip pat pristatyta nauja A.E.Senno atsiminimų knyga „Lietuva mano gyvenime“ (Lithuania in my Life), liudijanti glaudžius autoriaus ryšius su Lietuvos valstybe.

A.E.Sennas yra parašęs aštuonias knygas, skirtas Lietuvos istorijai. Savo darbuose autorius gilinosi į lietuvių diplomatijos gimimą, jos veiklą svarbiausiais Lietuvos užsienio politikos krypčių klausimais ir pats bendravo su daugeliu lietuvių politikų ir diplomatų. Istorikas taip pat daug metų rūpinosi Vilniaus ir Madisono miestų ryšių plėtojimu.

Source: urm.lt