Vizitą JAV pradėjęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis lapkričio 13 dieną aplankė Jaunimo centrą Čikagoje, kuriame susitiko su vienos didžiausių pasaulyje Čikagos lituanistinės mokyklos administracija, mokytojais ir mokiniais.

Ministras taip pat apsilankė Lituanistikos tyrimų ir studijų centro archyve bei pasaulio lietuvių laikraščio „Draugas“ fondo narių susirinkime.

A.Ažubalis susipažino su šių organizacijų veikla, nūdienos aktualijomis ir rūpesčiais, apsikeitė mintimis apie bendradarbiavimo galimybes.

Vėliau ministras ir jį lydintys asmenys vyko į Pasaulio lietuvių centrą Lemonte, kur susitiko su didžiausios pasaulyje Maironio lituanistinės mokyklos vyresniųjų klasių mokiniais ir mokytojais.

Lietuvių dailės muziejuje vyko diskusija „Lietuvos ateitis: tikslas, planai, vizijos“ su lietuvių bendruomene.

Diskusiją vedė kunigai Valdas Aušra bei Antanas Saulaitis, joje dalyvavo ir savo mintimis dalijosi būrys Čikagoje gyvenančių tautiečių.

Po apsilankymo Pasaulio lietuvių centre A. Ažubalis vyko į Balzeko lietuvių kultūros muziejų,

Lapkričio 14 d. ministras dalyvavo lietuviškose mišiose Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje Market Parke. Po mišių parapijos salėje susitiko su vietos lietuvių bendruomene.

Iš Čikagos ministras išvyko į Vašingtoną. Jo vizitas JAV truks iki lapkričio 17 dienos.

Vašingtone ministras susitiks su JAV Valstybės Sekretore Hillary Clinton, JAV prezidento patarėju nacionalinio saugumo klausimais, Nacionalinio saugumo tarybos vyriausiuoju direktoriumi Eurazijos ir Rusijos klausimais Michaeliu McFaulu, gynybos sekretoriaus pavaduotoja gynybos politikos planavimui Michelle Flournoy, energetikos sekretoriaus pavaduotoju Danieliu Ponemanu, kitais aukštais JAV prezidento administracijos, Nacionalinės saugumo tarybos pareigūnais, Kongreso nariais ir Amerikos žydų komiteto vadovybe.

Source: urm.lt