Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis lapkričio 12 dieną vyksta darbo vizito į JAV. Jis lapkričio 13-17 dienomis lankysis Čikagoje ir Vašingtone.

Vašingtone planuojami ministro susitikimai su JAV Valstybės Sekretore Hillary Clinton, JAV prezidento patarėju nacionalinio saugumo klausimais, Nacionalinio saugumo tarybos vyriausiuoju direktoriumi Eurazijos ir Rusijos klausimais Michaeliu McFaulu, gynybos sekretoriaus pavaduotoja gynybos politikos planavimui Michelle Flournoy, energetikos sekretoriaus pavaduotoju Danieliu Ponemanu, kitais aukštais JAV prezidento administracijos, Nacionalinės saugumo tarybos pareigūnais, Kongreso nariais ir Amerikos žydų komiteto vadovybe.

.
Susitikimuose bus aptarti svarbiausi transatlantinės darbotvarkės ir dvišalių Lietuvos ir JAV santykių klausimai: NATO veikla Afganistane, artėjantis NATO šalių narių vadovų susitikimas Lisabonoje, naujoji NATO Strateginė koncepcija, santykiai su Rusija, energetinis saugumas, NATO ir Europos Sąjungos politika Rytų Europos valstybių atžvilgiu, Lietuvos pirmininkavimas Demokratijų bendrijoms ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.Čikagoje A.Ažubalis susitiks miesto meru Richardu Daley, kandidatu į merus, buvusiu vyriausiuoju JAV Prezidento patarėju Rahmu Israeliu Emanueliu ir lietuvių bendruomenės nariais.

Nevyriausybinėje viešosios politikos organizacijoje „Brookings Institution“ ministras skaitys paskaitą ir dalyvaus diskusijoje apie Europos ateitį, Vakarų, Rusijos ir Rytų Europos santykius, susitiks su JAV analitinių užsienio politikos tyrimų centrų atstovais ir žurnalistais.

Jaunimo centre Čikagoje A.Ažubalis susitiks su ten veikiančios vienos didžiausių pasaulyje Čikagos lituanistinės mokyklos administracija, mokytojais ir mokiniais, susipažins su centre veikiančiu  Lituanistikos tyrimų ir studijų centro archyvu bei Čiurlionio meno galerija, bendraus su nuo 1909 metų leidžiamo seniausio ir vienintelio pasaulio lietuvių dienraščio „Draugas“ fondo nariais.

Pasaulio lietuvių centre Lemonte Lietuvos diplomatijos vadovas susitiks su Maironio lituanistinės mokyklos bendruomene. Tai yra didžiausia pasaulyje lituanistinė mokykla, kurioje mokosi daugiau kaip 500 mokinių. Joje A.Ažubalis kartu su lietuvių bendruomenės atstovais dalyvaus diskusijoje „Lietuvos ateitis: tikslai, planai, vizijos“. Be to, ministras aplankys Balzeko lietuvių kultūros muziejų.

Lapkričio 14 dieną ministras Čikagos Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje dalyvaus lietuviškose mišiose, po kurių susitiks su vietos lietuvių bendruomenės nariais.

Source: urm.lt

Leave a Reply


You must be logged in to post a comment.