„Vytautas Didysis“ – išskirtinė knygaMečislovo Jučo monografija „Vytautas Didysis“ – išskirtinis įvykis lietuviškoje istoriografijoje. Vilniaus universiteto profesoriaus, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademiko M. Jučo knyga pirmą kartą po Antrojo pasaulinio karo pristato Vytautą Didįjį kaip žymiausią Lietuvos valdovą, jo plačią veiklą, lemtingą mūsų valstybės likimui. Joje apibendrinami ankstesni istoriniai tyrimai, pateikiamos naujos įžvalgos. Didysis karvedys parodytas kaip teisingas teisėjas, sumanus politikas, talentingas karo vadas ir katalikiškojo gyvenimo ugdytojas. Knyga parašyta sklandžia kalba, neperkrauta mokslinėmis sąvokomis. Joje gausu spalvotų istorinių nuotraukų.Monografijos parengimą ir leidybą koordinavo žymi užsienio lietuvių kultūrininkė Marija Remienė. Ją išleido ir finansavo Amerikos lietuvių taryba (Lithuanian American Council; pirmininkas – adv. Saulius Kuprys). M. Jučo knyga „Vytautas Didysis“ buvo pristatyta 2010 m. rugsėjo 18 d. Čikagoje, Jaunimo centre veikiančioje Čiurlionio galerijoje.

Filatelistų draugyja “Lietuva” kartu su Amerikos Lietuvių Taryba išleido ribotą kiekį žalvarinių medalių Žalgirio mūšio 600 metų pergalės proga.

Užsisakyti galite elektroniniu būdu per “PayPal” arba užpildę savo informaciją žemiau esančioje formoje. Knygos kaina $30. Jei užsisakinejate knygą ir medalį kartu, kaina $50.

Order online Order offline

Pasirinkinte Žemiau

 1. Produktas
 2. (required)
 3. (required)
 4. (valid email required)
 5. Atsiskaitymo informacija
 6. (required)
 7. (required)
 8. (required)
 9. (required)
 10. Pristatymo informacija
 11. (required)
 12. (required)
 13. (required)
 14. (required)
 15. Atsiskaitymo būdas
 16. Čekis/Money Order
 17. (required)